Stichting M.O.E.T. is in 2006 opgericht op initiatief van studenten. De stichting is verbonden met het Amsterdams Studenten Corps/Amsterdamse Vrouwelijke Studenten Vereniging in Amsterdam (A.S.C./A.V.S.V.), de grootste studentenvereniging van Nederland.

Van de 3000 leden van de studentenvereniging zijn er meer dan 2500 donateur! De projecten van stichting M.O.E.T. worden vrijwel volledig gefinancierd door de leden van het A.S.C./A.V.S.V. Het is dan ook een stichting voor en door studenten.
Het doel van stichting M.O.E.T. is tweeledig. In de eerste plaats heeft het tot doel het ondersteunen en waar nodig het aanvullen van onderwijs in Burkina Faso. Dit realiseren wij door middel van onze succesvolle Ambachtsschool in Bobo Dioulasso, die voorziet in een opleiding tot vakman.  Met ons nieuwe project, de Landbouwschool in Toussiana, beogen wij de lokale bevolking hun grond efficiënter te laten gebruiken. Inmiddels zijn de studenten bezig met het verbouwen van de grond en het bouwen van dierenverblijven.
In de tweede plaats wil stichting M.O.E.T. studenten in Amsterdam bewuster maken van het proces van ontwikkelingshulp en hen de mogelijkheid bieden om zich in te zetten voor arme landen zoals Burkina Faso.

Ons onderwijsproject is gelokaliseerd in Bobo Dioulasso, dat ligt in het zuid–westen van Burkina Faso. Stichting M.O.E.T. is van mening dat er grote behoefte is aan praktisch onderwijs. De werkgelegenheid in Burkina Faso is in deze sector van de economie immers het grootst. Ondanks de grote behoefte wordt deze sector ook het meest onderdrukt.