Stichting M.O.E.T. is in 2006 opgericht op initiatief van studenten. Inmiddels heeft de stichting twee scholen opgericht in Burkina Faso en hebben hierdoor al honderden leerlingen toegang tot professioneel en lokaal onderwijs. 

De stichting is verbonden met het Amsterdams Studenten Corps/Amsterdamse Vrouwelijke Studenten Vereniging in Amsterdam (A.S.C./A.V.S.V.), de grootste studentenvereniging van Nederland. Van de 3000 leden van de studentenvereniging zijn er meer dan 2500 donateur! De projecten van stichting M.O.E.T. worden dan ook vrijwel volledig gefinancierd door de leden van het A.S.C./A.V.S.V. Daarnaast bestaat het dagelijks bestuur van de stichting ook ieder jaar uit studenten. Het is dan ook een stichting voor en door studenten.

Het doel

Het doel van stichting M.O.E.T. is tweeledig. In de eerste plaats is het doel van de stichting het ondersteunen en waar nodig aanvullen van onderwijs in gebieden waar mensen dit zelf lastiger kunnen verkrijgen of betalen. In de tweede plaats wil stichting M.O.E.T. studenten in Amsterdam bewuster maken van het proces van ontwikkelingshulp en hen de mogelijkheid bieden om zich in te zetten voor een goed doel.

Projecten – Burkina Faso

Op instigatie van honorair consul Freek Warmelink heeft stichting M.O.E.T. ertoe besloten projecten op te zetten in Burkina Faso. Inmiddels zijn er in Burkina Faso twee scholen gebouwd die onder beheer van stichting M.O.E.T. vallen: een ambachtsschool en een landbouwschool. Onze ambachtsschool in Bobo Dioulasso voorziet in een praktijkgerichte opleiding tot een specifiek vakgebied. Met ons recentere project, de landbouwschool in Toussiana, willen wij de lokale bevolking leren hun droge grond efficiënter te gebruiken om zo zelfvoorzienend te worden. Studenten op de landbouwschool leren daarom het verbouwen van gewassen, het bouwen van dierenverblijven, en het verwerken van hun geoogste of geteelde producten.

Onze onderwijsprojecten zijn gelokaliseerd in de omgeving van Bobo Dioulasso, wat ligt in het Zuidwesten van Burkina Faso. Stichting M.O.E.T. is van mening dat er grote behoefte is aan praktisch onderwijs in Burkina Faso, omdat leerlingen op deze wijze na hun opleiding meteen aan het werk kunnen om zo hun familie te kunnen onderhouden.