Het project

In 2009 hebben we een ambachtsschool kunnen openen in Bobo Dioulasso, Burkina Faso. Het doel van deze school is het verschaffen van praktijkgericht onderwijs aan kansarme jongeren, zodat zij na hun opleiding zelf in hun ambacht kunnen gaan werken. In juli 2012 zijn de eerste leerlingen van de ambachtsschool afgestudeerd en op dit moment gaan er rond de 165 leerlingen naar school!

Leerlingen kunnen kiezen voor een specialisatie in een van de volgende vier ambachten:

  1. Algemene mechanica
  2. Automechanica
  3. Metaalbewerking.
  4. Electricité (elektrotechniek) – afgelopen jaar toegevoegd

Naast lessen in een van de ambachten krijgen leerlingen ook ICT-lessen, waarin zij leren om te gaan met programma’s als Word en Excel. Door het verwerven van deze vaardigheden kunnen ze in de toekomst zelfvoorzienend worden en de leefomstandigheden van niet alleen hunzelf, maar hun hele familie verbeteren.

De school

De school ligt iets buiten Bobo Dioulasso, de tweede stad van het land met een half miljoen inwoners.

In de lokalen van de school worden algemene vakken, zoals wiskunde en Engels, en theorielessen van alle vier de ambachten onderwezen. Verder is er een materialenmagazijn, een kantoor voor de directeur en een keuken waar de lunch wordt bereid. De lokalen vormen een vierkant, zodat er in het midden een gezamenlijke binnenplaats wordt gecreëerd. Deze plek biedt naast een sociale ontmoetingsplaats voor de leerlingen ook ruimte voor praktijklessen.

Doelen in 2023

Stichting M.O.E.T. had drie hoofddoelen op de ambachtsschool voor 2023:

  1. Het onderhouden van contacten in Burkina Faso voor het verbeteren en uitbreiden van de ambachtsschool, door 1x per week te bellen
  2. Meer meisjes op de school krijgen door het curriculum aantrekkelijker te maken
  3. Laptops inzamelen en opsturen

Het verhogen van het slagingspercentage

Om het slagingspercentage op onze ambachtsschool te verhogen was het allereerst nodig om grote investeringen te maken in nieuw lesmateriaal. Zo zijn er afgelopen jaar nieuwe draaibanken, motorblokken, een freesmachine en machines voor metaalbewerking aangeschaft. Deze investeringen waren nodig omdat veel van de lesmaterialen verouderd waren, waardoor ze niet meer bruikbaar waren voor het leren en maken van de staatsexamens. Naast deze investeringen is er afgelopen jaar ook nadruk gelegd op extra lessen, meer huiswerk en meer persoonlijke begeleiding om het slagingspercentage te verhogen.

Op het resultaat van onze examenleerlingen mogen we behoorlijk trots zijn: maar liefst 25 van de 27 examenleerlingen zijn geslaagd, wat neerkomt op een slagingspercentage van bijna 93%! Dit was hoogste slagingspercentage van de gehele regio rondom Bobo-Dioulasso en misschien wel heel Burkina Faso! Een prestatie die extra lof verdient, aangezien deze leerlingen door coronamaatregelen bijna drie maanden aan onderwijs hebben moeten missen, maar desondanks dus toch hun staatsexamen hebben gehaald. Deze 25 leerlingen hebben hiermee hun certificaat behaald in één van de vier ambachten van onze ambachtsschool en hebben zo een grote stap gezet in het pad van hun toekomst.

Toevoeging vervolgopleiding

Sinds oktober hebben we een vervolgopleiding van 2 jaar gestart op onze ambachtsschool genaamd BEP (Brevet d’Etudes Professionnelles). Deze opleiding biedt leerlingen de kans om verder te studeren na het behalen van hun basiscertificaat (CAP) in hun ambacht. Op de BEP opleiding volgen de leerlingen meer algemene vakken zoals Engels, Frans, wiskunde, informatica, organisatie en beheer. Het volgen van deze opleiding geeft leerlingen een grotere kans op een baan en daarmee ook een betere toekomst. Momenteel volgen ongeveer 20 leerlingen deze vervolgopleiding, maar er is nog veel ruimte om verder te groeien in het leerlingenaantal.