ANBI

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen als ANBI worden aangewezen door de belastingdienst, als zij zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Dit betekent dat minimaal 90% van de inkomsten van een ANBI dit belang moeten dienen. Stichting M.O.E.T. heeft de ANBI-status, waarbij het verwezenlijken en het verbeteren van onderwijs in Burkina Faso het algemeen belang is, waarvoor het bestuur van de stichting zich elk jaar vrijwillig inzet. Hiervoor worden zelfs 95% van onze inkomsten direct of indirect gebruikt. De overige 5% van onze begroting wordt gebruikt voor het organiseren van evenementen voor onze donateurs in Nederland en de onkostenvergoeding voor de werkbezoeken aan de scholen in Burkina Faso.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Via de knop hieronder kunt u meer informatie vinden over het het vastleggen van een dergelijke overeenkomst met stichting M.O.E.T.

Periodiek schenken