Het dagelijks bestuur van Stichting M.O.E.T. dat vanuit Nederland opereert, wisselt elk jaar van samenstelling.

Het bestuur van 2023 is als volgt samengesteld:

Willemijn Poen

Voorzitter

voorzitter@stichtingmoet.nl

Pleuntje Puck Frima

Secretaris
secretaris@stichtingmoet.nl

Steven Timmerman

Quaestor 1
penningmeester@stichtingmoet.nl

Stijn Dalenoord

Quaestor 2
penningmeester@stichtingmoet.nl

Sigrid Nekeman

Afrika 1 - Ambachtsschool

afrika@stichtingmoet.nl

Joris Holshuijsen

Afrika 2 - Landbouwschool

project@stichtingmoet.nl

Skip Brinkhorst

Intern

intern@stichtingmoet.nl

Beleidsplan bestuur 2022 en jaarverslag 2021*

•   Brent Beljaars (Voorzitter)
•   Olivier Grasveld (Secretaris)
•   Vera Pollman (Penningmeester)
•   Jasper Swier (Afrika Primus)
•   Livia Ribbink (Afrika Secundus)
•   Anastasia Peer (Intern)

*Binnenkort online!

Beleidsplan bestuur 2021 en jaarverslag 2021

•   Sammie Geels (Voorzitter)
•   Niek Franzen (Secretaris)
•   Adriaan Pelt (Penningmeester)
•   Nina Peters (Afrika Primus)
•   Patrick Prijs (Afrika Secundus)
•   Charon Bakker (Intern)

Beleidsplan bestuur 2020 en jaarverslag 2020

•   Rens Visser (Voorzitter)
•   Jochem Soons (Secretaris)
•   Auke de Jong (Penningmeester)
•   Dakota Jacobsen (Afrika Primus)
•   Merel de Vries (Afrika Secundus)
•   Liza Breedijk (Intern)

Financieel jaarverslag 2019 en jaarverslag 2019

•   Noah Kroon (Voorzitter)
•   Sarah Bosscha (Secretaris)
•   Jan Gmelich Meijling (Penningmeester)
•   Colette Wibaut (Afrika Primus)
•   Nathan Peters (Afrika Secundus)
•   Myrte van Westenbrugge (Intern)

Financieel jaarverslag 2018

•   David Le Poole (Voorzitter)
•   Josephine Coene (Secretaris)
•   Casper van Soest (Penningmeester)
•   Sophie Schlingemann (Afrika Primus)
•   Tommy Laarhoven (Afrika Secundus)
•   Alexandra Groenewoud (Intern)

•    Claire Steijn (Voorzitter)
•    Anne Zwart (Secretaris)
•    Tim Bakker (Penningmeester)
•    Rosa Marchesini (Afrika Primus)
•    Daniël Korthals (Afrika Secundus)
•    Huibert Sap (Intern)

 • Sophie van Gorp (Voorzitter)
 • Casper Brack (Secretaris)
 • Joël Sjouerman (Penningmeester)
 • Isabelle van der Heide (Intern)
 • Charlotte Lugard (Afrika Primus)
 • Trix van Mierlo (Afrika Secundus)
 • Janna Dekker (Voorzitter)
 • Boris Bekkering (Secretaris)
 • Tim Hage (Penningmeester)
 • Hidde van Manen (Intern)
 • Aurelia Priester (Afrika Primus)
 • Giona Arts (Afrika Secundus)
 • Pieter-Bas den Brave (Voorzitter)
 • Fleur Folmer (Secretaris)
 • Amber Elbers (Penningmeester)
 • Maarten Bloemendaal (Intern)
 • Lara de Koning (Afrika)
 • Max Kranendijk (Nieuw project)
 • Alexander Ruhe (Voorzitter)
 • Simone van der Steeg (Secretaris)
 • Jesper Duijvestijn (Penningmeester)
 • Thijmen Francken (Intern)
 • Estelle Roy (Afrika)
 • Fleur Gribnau (Nieuw project)
 • Rianne Klemann (Voorzitter)
 • Michiel Bus (Secretaris)
 • Alexander Verhoeven (Penningmeester)
 • Zoë van Dantzig (Intern)
 • Francesca Vencken (Afrika)
 • Justus Bekkering (Nieuw project)
 • Daan Vreeburg (Voorzitter)
 • Kim Geesink (Secretaris)
 • Constant Kaanen (Penningmeester)
 • Maxim van Meeteren (Intern)
 • Fleur Hazewinkel (Afrika)
 • Marieke van der Noordaa (Nieuw project)
 • Martijn Brack (Voorzitter en penningmeester)
 • Anne-Sopie van Rijswijk (Voorzitter en secretaris)
 • Arthur Soons (Secretaris)
 • Alexander Sporre (Intern)
 • Philippine Putman Cramer (Afrika)
 • Elisa Rezaie (Nieuw project)
 • Jeroen Grasveld (Voorzitter)
 • Nina Schuyfel (Secretaris)
 • Tijs Rutgers (Penningmeester)
 • Nout Stuyling de Lange (Intern)
 • Tessa Gillon (Afrika)
 • Liselot Francken (Nieuw project)
 • Brice Laurent (Voorzitter)
 • Marcella van der Loos (Secretaris)
 • Emma Bruns (Penningmeester I)
 • Frank Kallenberg (Penningmeester II)
 • Charlotte de Waal (Intern)
 • Allard Warmelink (Extern)
 • Brice Laurent (Voorzitter)
 • Marcella van der Loos (Secretaris)
 • Emma Bruns (Penningmeester I)
 • Frank Kallenberg (Penningmeester II)
 • Charlotte de Waal (Intern)
 • Allard Warmelink (Extern)
 • Roel Hellemons (Voorzitter)
 • Fanny van der Loo (Secretaris)
 • Adriaan Moerman (Penningmeester I)
 • Tom van Schil (Penningmeester II)
 • Caroline Hooper (Intern)
 • Sophie Pabruwe (Extern)
 • Vivian Huygen (Stichting M.O.E.T.-week)