Ook voor stichting M.O.E.T. heeft COVID-19 haar stempel gedrukt op een jaar waarin creatief nadenken en zoeken naar alternatieven de rode draad vormen. Zowel in Amsterdam als in Burkina Faso heeft het virus plannen in het water laten vallen maar is er ook ruimte ontstaan voor het realiseren van nieuwe ideeën. We bieden een overzicht van onze activiteiten gedurende het tumultueuze jaar 2020.

Corona in Burkina Faso & Noodfonds

Corona kent geen landgrenzen en beïnvloedt daardoor de hele wereld. In Burkina Faso heeft de wereldwijde coronacrisis een complexe humanitaire- en veiligheidscrisis nog meer onder druk gezet. Wegens overheidsmaatregelen moesten vanaf maart tot en met 1 juni alle scholen in het land sluiten, waaronder dus ook onze ambachtsschool en landbouwschool. Op deze pagina kun je meer hierover lezen en vind je meer informatie over een noodfonds wat wij hebben opgezet om onze leerlingen, leraren en hun families te ondersteunen in deze crisistijden.

Ambachtsschool

Ondanks het sluiten van onze scholen zijn er nog steeds voldoende ontwikkelingen te melden. Het eerste grote vernieuwingspunt op de ambachtsschool is dat er begin dit jaar is er een nieuw vak toegevoegd aan het curriculum, namelijk: électricité! Dit betekent dat onze leerlingen op de ambachtsschool nu kunnen kiezen uit vier verschillende specialisatierichtingen: algemene mechanica, automechanica, metaalbewerking en dus nu ook elektrotechniek.

Ten tweede willen we onze trots uiten op onze leerlingen die fantastisch gepresteerd hebben ondanks het gemis aan onderwijs van enkele maanden. Op 1 juni mochten scholen in Burkina Faso weer openen. Wij hebben er toen voor gezorgd dat onze examenklassen weer op verantwoorde manier onderwijs konden volgen op onze school, om zo hun examens in juli goed voorbereid in te gaan. Dit betekende dat leerlingen mondkapjes droegen, onderling 1,5 meter afstand bewaarden en vaak hun handen moesten ontsmetten. En we mogen behoorlijk trots zijn op het resultaat wat onze examenleerlingen vervolgens hebben neergezet. Maar liefst 25 van de 27 examenleerlingen zijn geslaagd, wat neerkomt op een slagingspercentage van bijna 93%! Deze 25 leerlingen hebben hiermee hun certificaat behaald in één van de vier ambachten van onze ambachtsschool en hebben zo een grote stap gezet in het pad van hun toekomst.

Ten derde hebben we in 2020 een vervolgopleiding aan de ambachtsschool gestart genaamd BEP (Brevet d’Etudes Professionnelles). Deze opleiding biedt leerlingen de kans om verder te studeren na het behalen van hun basiscertificaat (CAP) in hun ambacht. Op de BEP opleiding volgen de leerlingen meer algemene vakken zoals Engels, Frans, wiskunde, informatica, organisatie en beheer. Het volgen van deze opleiding geeft leerlingen een grotere kans op een baan en daarmee ook een betere toekomst. Momenteel volgen ongeveer 20 leerlingen deze vervolgopleiding, maar er is nog veel ruimte om verder te groeien in het leerlingenaantal.

Landbouwschool

Onze landbouwschool heeft afgelopen jaar zeer onzekere tijden gekend. Wegens COVID-19 moest de school sluiten en vertrokken onze leerlingen terug naar hun ouders. Deze tijd bood ons de kans om te evalueren hoe de school er momenteel voor stond. We kwamen we tot de conclusie dat de landbouwschool toe is aan grote vernieuwingen voordat we weer open kunnen gaan. Na in overleg te zijn gegaan met vele experts en lokale contacten om de toekomst van de landbouwschool te bepalen, hebben we goed in kaart kunnen brengen wat allemaal nodig zal zijn om de school succesvol te kunnen heropenen. Het jaar 2021 zal volledig in teken staan van het vernieuwen van de landbouwschool tot een CFTP Agricole & Elevage, wat kort gezegd een landbouwschool zal zijn waarin het onderwijsniveau net wat diepgaander is vergeleken met onze eerdere landbouwschool. In 2021 zullen wij dus alle noodzakelijke plannen en investeringen gaan uitwerken met als einddoel het heropenen van een succesvollere landbouwschool die beter onderwijs kan bieden voor meer leerlingen. Het hoofddoel blijft hierbij hetzelfde: de Burkinese bevolking leren efficiënter landbouw en veeteelt te bedrijven, zodat zij hun eigen lokale gemeenschap, die vaak volledig afhankelijk is van eigen landbouw, beter kunnen ondersteunen.

Activiteiten in Amsterdam

Tot slot nog even een korte inzage in onze activiteiten dichtbij huis. De bekende grote activiteiten van stichting M.O.E.T. stonden allemaal op de planning, maar konden veelal door corona geen doorgang vinden. Voor de Ringvaart en de Marathon waren een recordaantal aanmeldingen, maar helaas gingen deze evenementen niet door. Ook hebben we de M.O.E.T.-week op de sociëteit moeten verplaatsten naar het voorjaar in 2021. Ondanks het gemis van deze bekende namen op de agenda hebben we ook nieuwe ideeën kunnen realiseren. Zo hebben we een podcast opgenomen voor onze donerende leden, die te beluisteren is via deze link. Daarnaast hebben we gedurende de lockdown periode drankpakketten bezorgd bij donateurs thuis, om zo toch nog in alternatieve vorm geld op te halen voor de stichting en mensen thuis wat genot te brengen. Ten slotte hebben we gedurende het jaar een symposium gepland, die momenteel gepland staat om op 15 april 2021 plaats te vinden met bekende sprekers zoals onder andere Waldemar Torenstra.

Slotwoord

Om af te sluiten: 2020 was op vele vlakken een bijzonder jaar. Studenten hier in Amsterdam hebben moeten ervaren hoe het is om een deel van onze vrijheid te verliezen. Niet alles wat je zou willen doen is op dit moment ook mogelijk. Ook stichting M.O.E.T. heeft moeten ervaren dat niet alle geplande activiteiten door konden gaan zoals verwacht. Dit is natuurlijk vaak een bittere pil geweest om te slikken, maar het bood tegelijkertijd ook de kans op momenten van reflectie en het proberen van nieuwe dingen. Dit gegeven vormde afgelopen jaar ook in Burkina Faso de rode draad. Stichting M.O.E.T. heeft er zorg voor gedragen dat al onze leerlingen en leraren zo goed mogelijk ondersteund zijn in de onzekere tijden waarin wij allen verkeren. Hierbij hebben onze leerlingen nog zo goed als mogelijk hun onderwijs kunnen volgen en hebben onze leraren in de onzekere periode die plaatsvond hun baan en inkomen behouden. Al met al kunnen we terugkijken op een jaar waarin we gezamenlijk voor veel mensen in Burkina Faso wederom van onschatbare waarde zijn geweest. Deze mensen konden onze hulp ook voor de intrede van corona al hard gebruiken, toen zij beperkt waren in hun vrijheid door hele andere oorzaken dan een pandemie. Tegelijkertijd kijken we ook uit naar het nieuwe jaar, waarin stichting M.O.E.T. haar 3e lustrum viert, we onze scholen in Burkina Faso groots willen gaan vernieuwen en ook in Amsterdam weer een jaar vol activiteiten willen gaan neerzetten voor jullie, de leden en tevens onze trouwe donateurs.

Dus als je in de toekomst een corona-persconferentie aan het kijken bent, en je wederom een stukje van je vrijheid ingeperkt ziet worden door iets waar je zelf maar geen controle over kunt krijgen, probeer dan ook te beseffen dat dit voor veel mensen aan de andere kant van de wereld dagelijkse kost is. Met jouw steun maakt stichting M.O.E.T. het mogelijk om talloze kinderen in Burkina Faso de kans tot ontwikkeling te bieden die wij normaliter zelf zo vanzelfsprekend achten. Er was een pandemie voor nodig om ons in te laten zien dat onze vrijheid geen vanzelfsprekendheid is maar een voorrecht. Virus of geen virus, met onderwijs zullen wij hen altijd een toekomst blijven bieden. En daar mag jij, met je maandelijkse donatie, gewoon ontzettend trots op zijn. Je maakt een wereld van verschil.

Met dank namens het voltallige bestuur van stichting M.O.E.T. 2020,

Jochem Soons

Secretaris stichting M.O.E.T. 2020