Het project

Omdat de agrarische sector meer dan 80% van de economie van Burkina Faso vormt, ontstond het idee om een landbouwschool te bouwen met drie ondwerwijsrichtingen: verbouwing van gewassen, veeteelt en productverwerking. Het klimaat in Burkina Faso kan een groot deel van het jaar erg droog zijn, dus is het zaak zorgvuldig met de oogst om te gaan en proberen in de droogte toch nog te verbouwen. Met de westerse kennis binnen ons handbereik kunnen wij middels de landbouwschool de lokale bevolking helpen de efficiëntie te verhogen en zelfvoorzienend te worden.

De school

In de zomer van 2013 hebben we voor deze nieuwe school grond gekregen in Toussiana, een dorp 50 kilometer ten zuiden van Bobo Dioulasso. In november 2016 opende de school haar deuren voor zo’n 35 studenten. De officiële opening vond plaats in juli 2017 en werd bijgewoond door vertegenwoordigers van stichting M.O.E.T. Op de landbouwschool zijn inmiddels naast gewassen ook dieren te vinden: tiental kippen, enkele koeien en sinds kort ook een bassin voor viskwekerij.

Momenteel worden op onze landbouwschool veel uitbreidingen en vernieuwingen doorgevoerd om het onderwijsniveau te kunnen verhogen naar een CFTP Agricole & Elevage, wat kortgezegd een landbouwschool is met een diepgaandere benadering van het onderwijs vergeleken met de oorspronkelijke landbouwschool. Om dit te bereiken zullen de komende periode grote investeringen moeten worden gedaan, zoals het bouwen van een nieuwe stallen voor de koeien en kippen.

Om de bouw van de school te realiseren zijn we een samenwerking aangegaan met Wilde Ganzen. Wilde Ganzen steunt honderden kleinschalige projecten in ontwikkelingsgebieden. We zijn heel trots op deze samenwerking. Voor meer informatie over Wilde Ganzen kunt u terecht op de website: www.wildeganzen.nl

Doelen landbouwschool 2023:

Voor de landbouwschool is door het bestuur van Stichting M.O.E.T. het volgende hoofddoel gesteld:

Wanwege het ontbreken van de leerlingen aan de landbouwschool is het focuspunt dit jaar een samenwerking aangaan met een andere landbouwschool zodat deze ons kan ondersteunen met het werven van leerlingen, docenten, directie, en lesmateriaal.

Locatie op de kaart