Wilt u Stichting M.O.E.T. enkele jaren structureel steunen?

Omdat Stichting M.O.E.T. een ANBI is (Algemeen Nut Beogende Instelling) kunt u met veel belastingvoordeel schenken aan onze stichting. Door uw bijdrage krijgen de kinderen op onze scholen in Burkina Faso een toekomst! Als u voldoet aan de volgende voorwaarden is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

  • Ten minste vijf jaar lang achtereen schenkt u hetzelfde bedrag
  • De jaarlijkse schenking bedraagt €250 of meer
  • Deze periodieke schenking wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst
  • Bij overlijden stopt de periodieke schenking automatisch

De hoogte van de belastingteruggave bij een periodieke schenking is afhankelijk van uw inkomen en leeftijd. De schenking dient voor vijf jaar schriftelijk vastgelegd te worden om van het belastingvoordeel gebruik te kunnen maken. Via de ANBI-calculator kunt u berekenen wat u extra kunt schenken of terug kunt ontvangen de Belastingdienst. Meer informatie en de verdere specificatie van voorwaarden vindt u op de website van de Belastingdienst.