De Raad van Advies is opgericht om samen met het huidige bestuur en de Raad van Toezicht
te filosoferen over de toekomst van stichting M.O.E.T. en de te nemen beslissingen.

Op dit moment bestaat de RvA uit:

Freek Warmelink
Honorair Consul van Burkina Faso