Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht. De RvT is bedoeld als klankbord en ondersteuning. Zij houdt zich op afstand bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen stichting M.O.E.T. en houdt daarbij op de lange termijn het gedachtegoed van de stichting in de gaten.

Elk lid van het M.O.E.T. -bestuur heeft een eigen mentor binnen de RvT waarmee hij of zij in direct contact staat. Op deze manier is er altijd een terugkoppeling met ervaren M.O.E.T.-ers. Die ervaring en kennis zorgen ervoor dat de grote lijnen en de lange termijn doelen van stichting M.O.E.T. worden bewaakt en intact worden gehouden.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit:

Colette Wibaut 

Afrika I ’19

Jochem Soons

Secretaris ’20

Myrte van Westenbrugge 

Intern ’19

Auke de Jong

Penningmeester ’20

Tommy Laarhoven 

Afrika II ’18

Sophie Schlingemann

Afrika I ’18