Het dagelijks bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht. De RvT is bedoeld als klankbord en ondersteuning. Zij houdt zich op afstand bezig met de dagelijkse gang van zaken binnen stichting M.O.E.T. en houdt daarbij op de lange termijn het gedachtegoed van de stichting in de gaten.

Elk lid van het M.O.E.T. -bestuur heeft een eigen mentor binnen de RvT waarmee hij of zij in direct contact staat. Op deze manier is er altijd een terugkoppeling met ervaren M.O.E.T.-ers. Die ervaring en kennis zorgen ervoor dat de grote lijnen en de lange termijn doelen van stichting M.O.E.T. worden bewaakt en intact worden gehouden.

Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit:

Claire Steijn

Voorzitter ’17

Jochem Soons

Secretaris ’20

Amber Elbers

Penningmeester ’13

Lara de Koning

Afrika I ’14

Nathan Peters

Afrika II ’19

Maarten Bloemendaal

Intern ’14