Update: 19-03-2020

Beste donateur of andere relatie van Stichting M.O.E.T.,

De recente ontwikkelingen van het coronavirus (COVID-19) beïnvloeden de hele wereld, en daarmee ook Burkina Faso. Wegens de ontwikkeling van het virus en het risico op grootschalige verspreiding binnen Afrika heeft de overheid van Burkina Faso besloten uit voorzorg alle scholen in het land te sluiten tot en met 31 maart 2020.

Voor stichting M.O.E.T. betekent dit dat onze ambachtsschool in Bobo Dioulasso de komende twee weken ook gesloten zal zijn, waardoor onze leerlingen en leraren voorlopig thuis verblijven. Onze landbouwschool in Toussiana blijft daarentegen voorlopig geopend. De beslissing om de landbouwschool geopend te houden is gebaseerd op het gegeven dat er momenteel slechts een klein aantal leerlingen op de school verblijft, zij hier ook overnachten en hun familie bovendien op relatief verre afstand van de school woont. Verder krijgen onze leerlingen op de landbouwschool gezondere maaltijden dan zij thuis zouden krijgen, en worden de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen om besmettingen te voorkomen. Zo worden leerlingen bijvoorbeeld geïnstrueerd regelmatig hun handen te wassen met zeep en zijn de bedden van leerlingen verder van elkaar verwijderd. Wij houden verdere ontwikkelingen van het virus en mededelingen van de overheid uiteraard nauwlettend in de gaten en indien nodig kunnen wij besluiten om ook de landbouwschool te sluiten.

Ook onze geplande activiteiten in Nederland worden beïnvloed door de ontwikkeling van het coronavirus en de bijbehorende overheidsmaatregelen. Vanuit stichting M.O.E.T. wordt desondanks hard gewerkt om gestelde doelen in deze periode te bereiken, onze leerlingen optimaal voor te bereiden op hun examens en zoveel mogelijk ondersteuning te bieden aan onze leraren en andere medewerkers van onze scholen. Bovendien voelen wij als stichting ook de verantwoordelijkheid om kennis en informatie omtrent de ontwikkeling van het virus te delen met onze leerlingen en medewerkers in Burkina Faso, zodat gepaste maatregelen genomen kunnen worden.

Wij willen u bij deze ook graag bedanken voor uw donatie aan stichting M.O.E.T. Iedere donatie is, en blijft, voor ons van grote waarde. Met behulp van uw donatie kunnen wij er in deze periode gezamenlijk voor zorgen dat onze landbouwschool geopend blijft, dat wij de leraren en medewerkers van beide scholen ondersteuning en zekerheid kunnen blijven bieden en onze leerlingen, door de mogelijkheid van extra lessen, goed voorbereid zullen zijn op hun examens. Met uw doorlopende steun aan stichting M.O.E.T. kunnen wij onze leerlingen in Burkina Faso een toekomst blijven bieden, ook in deze onzekere tijden.

Wij danken u voor uw steun, en wensen daarnaast iedereen en zijn of haar naasten een goede gezondheid toe.

Het bestuur van Stichting M.O.E.T.