Update: 28-04-2020

Situatie in Burkina Faso

In Burkina Faso zijn nog relatief weinig besmettingen en doden ten gevolge van het coronavirus gemeld, als we de officiële cijfers vergelijken met die van Nederland. Desondanks is de vrees voor een grootschalige besmetting in het land nog steeds groot, en zullen de gevolgen hiervan al snel vele malen groter zijn dan wij hier in Nederland kennen. Daarom zijn in Burkina Faso meerdere maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Tot nader order zijn de scholen, luchthavens en grenzen in het land gesloten, zijn de grootste steden van het land in quarantaine geplaatst, en is een avondklok geldig. Daarnaast zijn bijeenkomsten in groepsverband verboden, en is het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte verplicht.

Voor stichting M.O.E.T. betekenen de getroffen maatregelen dat onze scholen voorlopig gesloten zijn, waardoor onze leerlingen en leraren thuis verblijven. Helaas is er in Burkina Faso vooralsnog minder reden tot optimisme dan hier in Nederland. Grootschalige besmetting en een bijbehorende overbelasting van het zorgsysteem dreigt namelijk in het land. Daarnaast schat de World Food Programme dat de komende maanden meer dan twee miljoen Burkinezen voedselonzekerheid zullen hebben door de gevolgen van Covid-19. Een hongersnood dreigt dus.  

Noodfonds

Het heeft onze prioriteit om onze leraren, leerlingen en hun families zoveel mogelijk te ondersteunen in de onzekere periode die ze tegemoet gaan. Hierom heeft stichting M.O.E.T. een noodfonds opgezet, die ervoor zorgt dat leerlingen en hun familie gezond kunnen blijven en toegang blijven hebben tot genoeg voedsel. Vanuit dit noodfonds zijn inmiddels voedselpakketten met rijst aangeschaft, die leerlingen de komende periode kunnen ophalen bij onze scholen. Bij ieder voedselpakket zal ook handzeep en een flyer worden gegeven, waarop instructies staan om besmetting van het coronavirus tegen te gaan. Daarnaast kunnen leraren doorbetaald worden in de periode waarin hun werkzaamheden zijn stilgelegd. Middels de opzet van dit noodfonds wordt jouw maandelijkse donatie direct besteed aan het welzijn van onze leraren, leerlingen en hun families in Burkina Faso.

Wij danken u voor uw steun, en wensen daarnaast iedereen en zijn of haar naasten een goede gezondheid toe.

Het bestuur van Stichting M.O.E.T.