Update: 04-10-2020

Situatie in Burkina Faso

Als je kijkt naar het aantal besmettingen van COVID-19 in Burkina Faso zie je een relatief laag getal: het officiële aantal is 2154 (per 4 oktober 2020). De reden dat dit officiële aantal zo laag is vergeleken met Europese cijfers is deels te wijten aan het feit dat lang niet alle gevallen in het land officieel vastgelegd zullen worden. Echter is het ook zo dat het gehele continent Afrika eigenlijk veel alerter en sneller heeft gehandeld dan Europa in het buiten de deuren houden van het virus. Het continent heeft haar lessen geleerd van epidemieën als Ebola, waarbij het weet dat snel ingrijpen de enige manier is om grootschalige rampen te voorkomen. Op 20 maart sloot Burkina Faso haar luchthavens, werden afstandsmaatregelen geïmplementeerd en werd er zelfs een avondklok ingesteld voor alle bewoners van het land. Vanaf dat moment tot en met 1 juni moesten alle scholen in het land bovendien sluiten, waaronder dus ook onze ambachtsschool en landbouwschool. Deze strenge maatregelen hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat het coronavirus niet echt voet aan wal heeft kunnen zetten in Burkina Faso en andere West-Afrikaanse landen. De zware klappen die Europa te verduren kreeg, met de piek van besmettingen en doden, is dus Burkina Faso bespaard gebleven. Dit betekent helaas niet dat de situatie in het land goed is. Burkina Faso verkeerde namelijk al langer in een noodsituatie die is ontstaan door groepen rebellen en terroristen, met een grote vluchtelingenstroom in het land als gevolg. De coronacrisis, die zwaar drukt op de Burkinese economie, heeft hierdoor de situatie nog meer onder druk gezet. 

Noodfonds

Zoals gezegd, de situatie in Burkina Faso verslechterde aanzienlijk toen de coronamaatregelen het land op slot gooiden. Doordat zoveel mensen al op de vlucht waren van hun huis, met name in het noorden van het land, dreigde een humanitaire ramp van ongekende orde, waarbij meer dan twee miljoen mensen geen toegang zouden gaan hebben tot voldoende voedsel. Grote ontwikkelingsorganisaties schoten te hulp om het voedseltekort tegen te gaan, maar ook wij als stichting M.O.E.T. waren er in onze bescheiden hoedanigheid van overtuigd dat we zoveel mogelijk moesten doen om de lokale bevolking te ondersteunen. Omdat onze scholen gesloten waren, besloten wij onze leerlingen en leraren die daardoor thuiszaten te helpen door het opzetten van een noodfonds. Dit hield in dat onze leerlingen en leraren maandelijks in de periode van april tot en met augustus pakketten met daarin voedsel, sanitaire middelen als handzeep en desinfectiegel, en flyers met informatie over voorzorgsmaatregelen rondom het coronavirus konden ophalen op onze ambachtsschool in Bobo Dioulasso. Op deze wijze hebben we in ieder geval onze leerlingen, leraren, en hun families meer zekerheid kunnen bieden in een verder onzekere periode voor het gehele land. Gelukkig namen net als in Nederland de coronamaatregelen gedurende de zomer weer af, waardoor onze ambachtsschool haar deuren weer kon openen en de economie van Burkina Faso weer langzaam op gang kon komen.

Onze ambachtsschool

Stichting M.O.E.T. heeft haar ambachtsschool op 1 juni 2020 weer kunnen openen, als gevolg van versoepeling van maatregelen. Wij hebben er toen voor gezorgd dat onze examenklassen vanaf deze datum weer op verantwoorde manier onderwijs konden volgen op onze school, om zo hun examens in juli goed voorbereid in te gaan. Dit betekende dat leerlingen mondkapjes droegen, onderling 1,5 meter afstand bewaarden en vaak hun handen moesten ontsmetten. En we mogen behoorlijk trots zijn op het resultaat wat onze examenleerlingen vervolgens hebben neergezet. Maar liefst 25 van de 27 examenleerlingen zijn geslaagd, wat neerkomt op een slagingspercentage van bijna 93%! Een prestatie die veel lof verdient, aangezien deze leerlingen bijna drie maanden aan onderwijs hebben moeten missen, maar desondanks dus toch hun staatsexamen hebben gehaald. Deze 25 leerlingen hebben hiermee hun certificaat behaald in één van de vier ambachten van onze ambachtsschool en hebben zo een grote stap gezet in het pad van hun toekomst.

Onze landbouwschool

Onze landbouwschool heeft dit jaar zeer onzekere tijden gekend. Wegens COVID-19 moest de school sluiten en vertrokken onze leerlingen terug naar hun ouders. Deze tijd bood ons de kans om te evalueren hoe de school er momenteel voor stond. We kwamen we tot de conclusie dat de landbouwschool toe is aan grote vernieuwingen voordat we weer open kunnen gaan. Na in overleg te zijn gegaan met vele experts en lokale contacten om de toekomst van de landbouwschool te bepalen, hebben we goed in kaart kunnen brengen wat allemaal nodig zal zijn om de school succesvol te kunnen heropenen. Het jaar 2021 zal volledig in teken staan van het vernieuwen van de landbouwschool tot een CFTP Agricole & Elevage, wat kort gezegd een landbouwschool zal zijn waarin het onderwijsniveau net wat diepgaander is vergeleken met onze eerdere landbouwschool. In 2021 zullen wij dus alle noodzakelijke plannen en investeringen gaan uitwerken met als einddoel het heropenen van een succesvollere landbouwschool die beter onderwijs kan bieden voor meer leerlingen. Het hoofddoel blijft hierbij hetzelfde: de Burkinese bevolking leren efficiënter landbouw en veeteelt te bedrijven, zodat zij hun eigen lokale gemeenschap, die vaak volledig afhankelijk is van eigen landbouw, beter kunnen ondersteunen.

Wij danken u voor uw doorlopende steun, en wensen daarnaast iedereen en zijn of haar naasten een goede gezondheid toe.

Het bestuur van Stichting M.O.E.T.