Update: 07-02-2021

Situatie in Burkina Faso

Wanneer het aantal besmettingen in Burkina Faso wordt vergeleken met het aantal besmettingen, is dit getal erg laag. Het officiële aantal besmettingen per 07-02-2021 is 11.227. De reden dat dit officiële aantal zo laag is vergeleken met Europese cijfers is deels te wijten aan het feit dat lang niet alle gevallen in het land officieel vastgelegd zullen worden. Echter is het ook zo dat het gehele continent Afrika eigenlijk veel alerter en sneller heeft gehandeld dan Europa in het buiten de deuren houden van het virus. Het continent heeft haar lessen geleerd van epidemieën als Ebola, waarbij het weet dat snel ingrijpen de enige manier is om grootschalige rampen te voorkomen. De zware klappen die Europa te verduren kreeg, met de piek van besmettingen en doden, is dus Burkina Faso bespaard gebleven. Dit betekent helaas niet dat de situatie in het land goed is. Burkina Faso verkeerde namelijk al langer in een noodsituatie die is ontstaan door groepen rebellen en terroristen, met een grote vluchtelingenstroom in het land als gevolg. De coronacrisis, die zwaar drukt op de Burkinese economie, heeft hierdoor de situatie nog meer onder druk gezet.

Onze ambachtsschool

Stichting M.O.E.T. heeft haar ambachtsschool op 1 juni 2020 weer kunnen openen, als gevolg van versoepeling van maatregelen. Afgelopen zomer zijn 25 van de 27 examenleerlingen geslaagd, wat neerkomt op een slagingspercentage van bijna 93%! Een prestatie die veel lof verdient, aangezien deze leerlingen bijna drie maanden aan onderwijs hebben moeten missen, maar desondanks dus toch hun staatsexamen hebben gehaald. Deze 25 leerlingen hebben hiermee hun certificaat behaald in één van de vier ambachten van onze ambachtsschool en hebben zo een grote stap gezet in het pad van hun toekomst. Enkele van hen zullen ook een vervolgopleiding volgen op onze ambachtsschool. Dit jaar volgen in totaal 107 leerlingen een opleiding aan deze school.

Onze landbouwschool

Onze landbouwschool heeft dit jaar zeer onzekere tijden gekend. Wegens COVID-19 moest de school sluiten en vertrokken onze leerlingen terug naar hun ouders. Deze tijd bood ons de kans om te evalueren hoe de school er momenteel voor stond. We kwamen we tot de conclusie dat de landbouwschool toe is aan grote vernieuwingen voordat we weer open kunnen gaan. Na in overleg te zijn gegaan met vele experts en lokale contacten om de toekomst van de landbouwschool te bepalen, hebben we goed in kaart kunnen brengen wat allemaal nodig zal zijn om de school succesvol te kunnen heropenen. Het jaar 2021 zal volledig in teken staan van het vernieuwen van de landbouwschool tot een CFTP Agricole & Elevage, wat kort gezegd een landbouwschool zal zijn waarin het onderwijsniveau net wat diepgaander is vergeleken met onze eerdere landbouwschool. In 2021 zullen wij dus alle noodzakelijke plannen en investeringen gaan uitwerken met als einddoel het heropenen van een succesvollere landbouwschool die beter onderwijs kan bieden voor meer leerlingen. Het hoofddoel blijft hierbij hetzelfde: de Burkinese bevolking leren efficiënter landbouw en veeteelt te bedrijven, zodat zij hun eigen lokale gemeenschap, die vaak volledig afhankelijk is van eigen landbouw, beter kunnen ondersteunen.

Wij danken u voor uw doorlopende steun, en wensen daarnaast iedereen en zijn of haar naasten een goede gezondheid toe.

Het bestuur van Stichting M.O.E.T.