Sinds de opening van de ambachtsschool brengen ieder jaar bestuursleden van stichting M.O.E.T. zo’n twee tot drie keer per jaar bezoeken aan Burkina Faso. Sommige werkzaamheden kunnen alleen ter plekke geregeld worden en daarom is het noodzakelijk om naar Afrika af te reizen.

Het is met name belangrijk dat de beide Afrika Assessoren (de Afrika 1 en Afrika 2) van het bestuur een bezoek brengen aan Burkina Faso, om daar een indruk te krijgen van de huidige situatie op de school en de mogelijkheden van nieuwe projecten. Vaak vindt het eerste werkbezoek dan ook plaats aan het begin van het bestuursjaar, zodat er gelijk actuele informatie is om mee aan de slag te gaan en de bestuurders een goed beeld hebben van de uitdagingen en mogelijkheden op onze scholen. Daarnaast reist stichting M.O.E.T. ook vaak halverwege en aan het einde van het bestuursjaar af naar Afrika om zo vorderingen en ontwikkelingen te evalueren die vanuit Nederland aangestuurd worden. Tijdens werkbezoeken zijn er veel gesprekken met docenten, directeuren en de leerlingen, waarbij met name de laatste groep is absoluut niet vanuit Nederland bereikbaar is.

Bekijk hier de foto’s van het laatste werkbezoek in januari 2020.

Burkina werkbezoek januari 2019