Sinds de opening van de ambachtsschool brengen ieder jaar bestuursleden bezoeken aan Burkina Faso, zo’n twee tot drie keer per jaar. Sommige werkzaamheden kunnen alleen ter plekke geregeld worden en daarom is het noodzakelijk om naar Afrika af te reizen. Het is met name belangrijk dat de beide Afrika Assessoren (de Afrika 1 en Afrika 2) van het bestuur een bezoek brengen aan Bobo Dioulasso, om daar een indruk te krijgen van het verloop van de school en de mogelijkheid tot nieuwe projecten. Vaak vindt deze reis dan ook plaats aan het begin van het bestuursjaar, halverwege en aan het einde dienende als evaluatie. Zodat er gelijk veel informatie is om mee aan de slag te gaan en de bestuurders een goed beeld hebben van de situatie daar. Tijdens deze reizen zijn er veel gesprekken met docenten, directeuren en de leerlingen, met name de laatste groep is absoluut niet vanuit Nederland bereikbaar.

Bekijk hier de foto’s van het laatste werkbezoek in januari 2019.